Dodano do koszyka.

Klasa szczelności IP

IP (ang. International Protection Rating, czasami Ingress Protection Rating) – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:

  • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
  • wnikaniem obcych ciał stałych,
  • szkodliwymi skutkami wnikania wody.
  • szkodliwymi skutkami wnikania pyłów

Znaczenie poszczególnych znaków:

  • Pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,
     
  • Druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody.

Pierwsza cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
 

Cyfra Stopień ochrony
0

bez ochrony

1

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej

2

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej

3

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej

4

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem

5

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona pyłoszczelna

6

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej

 

Druga cyfra charakterystyczna (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
 

Cyfra Stopień ochrony
0 bez ochrony
1 ochrona przed padającymi kroplami wody
2 ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7)
9 Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050

 

 

Certyfikat IP65 dla serii obudów hermetycznych serii TH