Dodano do koszyka.

Instrukcja montażu

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAWIATURY MEMBRANOWEJ

  • Klawiaturę należy nakleić na oczyszczone z wszelkich zabrudzeń oraz odtłuszczone (np. benzyną ekstrakcyjną lub alkoholem izopropylowym) podłoże.
  • Otwór, przez który przechodzi taśma z wyprowadzeniem ścieżek musi być pozbawiony ostrych krawędzi.
  • Papierowe zabezpieczenie z warstwy kleju należy zdjąć bezpośrednio przed przyklejeniem klawiatury.
  • Po przełożeniu taśmy i ustawieniu klawiatury w pożądanej pozycji należy ją delikatnie docisnąć do podłoża.
  • Klawiatury nie wolno nadmiernie wyginać. Może to spowodować jej uszkodzenie.
  • W żadnym wypadku nie należy łamać taśmy wyprowadzającej. Minimalny promień wygięcia taśmy wynosi 2 mm.
  • Pola transparentne są zabezpieczone przed zarysowaniem folią samoprzylepną. Należy pozostawić ją do momentu rozpoczęcia eksploatacji urządzenia.
  • Klawiatura odklejona od podłoża nie nadaje się do ponownego przyklejenia i eksploatacji.
  • Dla zwiększenia szczelności rozwiązania otwór z taśmą wyprowadzającą można dodatkowo zabezpieczyć np. masą silikonową.